Logo
Kancelaria Adwokacka
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 8/36
tel. 694 276 465
 

Prawo cywilne i administracyjne


Powiększenie

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego:

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
  • sprawy o dział spadku,
  • sprawy o zasiedzenie,
  • sprawy o podział majątku wspólnego, w tym rozliczenia zobowiązań zabezpieczonych hipoteką,
  • kompleksowa regulacja stanu prawnego nieruchomości (postępowanie sądowe, wieczysto-księgowe i podatkowe),
  • legalizacja samowoli budowlanej,
  • odszkodowania za szkody na osobie i w mieniu.