Logo
Kancelaria Adwokacka
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 8/36
tel. 694 276 465
 

Postępowanie wieczystoksięgowe


Kancelaria posiada duże doświadczenie w postępowaniach wieczystoksięgowych. Doradzamy Klientom, sprawdzamy treści ksiąg wieczystych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy postępowania sądowe wieczystoksięgowe obejmujące zakładanie ksiąg wieczystych, przygotowywanie wniosków o wpis lub wykreślenie praw i roszczeń w księdze wieczystej, jak również postępowania związane z prowadzeniem ksiąg wieczystych, co wiąże się z uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.