Logo
Kancelaria Adwokacka
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 8/36
tel. 694 276 465
 

Prawo karne


Kancelaria zapewnia pomoc zarówno przed Sądami wszystkich instancji, jak i na etapie postępowania toczącego się przed Prokuraturą lub Policją w zakresie postępowania przygotowawczego, a nawet przed wszczęciem oficjalnego postępowania. Celem naszej kancelarii jest ochrona Klienta (dorosłego i nieletniego) oraz ograniczenie lub wyeliminowanie negatywnych skutków, jakie zwykle niesie ze sobą udział w procesie karnym, po stronie pokrzywdzonego lub oskarżonego.

Występujemy w roli:

  • obrońcy - w przypadku, gdy Klient został oskarżony o popełnienie przestępstwa lub postawiono mu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym,
  • oskarżyciela posiłkowego - jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej, w przypadku gdy Klient padł ofiarą przestępstwa, w tym również wypadku drogowego.
Posiadamy doświadczenie w sprawach związanych z przestępstwami przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu, jak również przestępstw o charakterze seksualnym i związanych z posiadaniem bądź obrotem narkotykami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, w tym syntetycznymi kannabinoidami.

Służymy radą i obroną w zakresie przestępstw komunikacyjnych, przestępstw skarbowych, gospodarczych, czy wreszcie spraw związanych z błędami lekarskimi.