Logo
Kancelaria Adwokacka
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 8/36
tel. 694 276 465
 

Postępowanie elektroniczne


Kancelaria świadczy usługi m.in. przed tzw. e-sądem w ramach elektronicznego postępowania upominawczego. Czym jest elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. EPU)? Zostało ono wprowadzone do Kodeksu Postępowania Cywilnego z dniem 1 stycznia 2010 r. Jest postępowaniem odrębnym, do którego stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z pewnymi odrębnościami. EPU ma zastosowanie w sprawach o zapłatę, w których roszczenia pieniężne są rozpoznawane bez rozprawy (na posiedzeniu niejawnym).

Sądem właściwym, bez względu na wartość przedmiotu sporu czy właściwość miejscową, jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód VI Wydział Cywilny w Lublinie.

Do zalet EPU należą:

  • uproszczona procedura,
  • oszczędność czasu,
  • sprawność postępowania i krótki czas egzekwowania należności pieniężnych,
  • bardzo niska opłata sądowa od pozwu,
  • brak kosztów korespondencji,
  • elektroniczny wgląd do akt sprawy.