Logo
Kancelaria Adwokacka
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 8/36
tel. 694 276 465
 

Zamówienia publiczne


Zamówienia publiczne to w praktyce szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Sprowadza się to do sposobów wyłaniania wykonawców jak i zasad zawierania umów. Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc związaną z takimi zagadnieniami jak zasady udzielania zamówień publicznych, eSIGN (podpis elektroniczny), SIWZ, przetarg nieograniczony, zamówienia z wolnej ręki, licytacje, typy i zasady aukcji (angielska, holenderska, japońska itd.). Reprezentujemy również naszych klientów przed Sądem Okręgowym oraz KIO (Krajową Izbą Odwoławczą).