Logo
Kancelaria Adwokacka
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 8/36
tel. 694 276 465
 

,,Ius est ars boni et aequi” (Ulpianus, za Celsusem)
,,Prawo jest sztuką zastosowania tego, co dobre i sprawiedliwe”
(Jedyna znana prawu rzymskiemu definicja prawa)

 

Zawód adwokata jest nie tylko źródłem zarobkowania, ale przede wszystkim misją niesienia pomocy prawnej tym, którzy jej potrzebują i zgodnie z prawem mogą i powinni ją uzyskać. Adwokat jest zawodem zaufania publicznego, a przy tym tzw. wolnym zawodem. Oznacza to, że osoba świadcząca usługi prawnicze jako adwokat daje rękojmię rzetelnego, fachowego i uczciwego poprowadzenia sprawy bądź udzielenia pomocy prawnej w innej, adekwatnej formie. Winna opierać się na wskazaniach Klienta, jest związana zakresem pełnomocnictwa, a jednocześnie obowiązana działać zgodnie z własnym sumieniem, z poszanowaniem prawa. Tym właśnie się zajmujemy, dążąc do zachowania najwyższego standardu usług.


Adwokat ma uprawnienia do występowania we wszystkich sprawach, poza tymi, które zastrzeżono np. dla rzeczników patentowych. Specjalizujemy się w prawie publicznym, karnym i we wszelkich sprawach majątkowych – w obrocie prywatnym i profesjonalnym. Wynagrodzenie podlega uzgodnieniu z Klientem i odniesione jest do stopnia skomplikowania sprawy, jej czasochłonności, wartości przedmiotu sporu, wagi stawianego zarzutu oraz sytuacji majątkowej osoby zwracającej się o pomoc prawną. Ustalane jest podczas pierwszego spotkania z Klientem.