Logo
Kancelaria Adwokacka
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 8/36
tel. 694 276 465
 

Adwokat dr Iwona Stalica


Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Kielcach, Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Kielcach oraz Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. W zawodzie prawniczym od 12 lat. Aplikację adwokacką odbyła w Krakowie i w Kielcach. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002-2007). Otrzymała stypendium i staż dla najlepszego studenta prawa UJ w 2007 roku ufundowane przez Kancelarię Kubas Kos Gaertner Adwokaci w Krakowie (aktualnie: Kancelaria Kubas Kos Gałkowski).

W latach 2007-2011 odbyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego. We współpracy z dr Marią Moulin-Stożek jest redaktorem repetytorium Postępowanie administracyjne (wyd. Wolters Kluwer Business). Pracę doktorską z zakresu prawa publicznego i nauki administracji pt. Mechanizm rachunku aksjologicznego przy realizacji wybranych zadań publicznych pod kierunkiem prof. Zbigniewa Cieślaka, Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, obroniła w 2019 r.

Aktualnie zajmuje się prawem publicznym (kompleksowa obsługa Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, Rady Miejskiej w Połańcu i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Połaniec). Prowadzi również obsługę klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w zakresie prawa administracyjnego, karnego, spadkowego, spraw gospodarczych i szeroko pojętych spraw obywatelskich. Posiada bogate doświadczenie w sprawach majątkowych związanych z podziałem majątku oraz obrotem nieruchomościami.

Wielokrotnie broniła w sprawach karnych osoby najuboższe i młodociane. Jest wykładowcą uniwersyteckim oraz w ramach szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Kielcach, autorką licznych artykułów z zakresu prawa. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.